References

US Steel Subsidiaries:

 • U. S. Steel Services s.r.o.
 • U.S.Steel Košice – SBS, s.r.o.
 • U.S.Steel Košice – Labortest, s.r.o.
 • OBAL-SERVIS, a.s. Košice
 • RMS, a.s. Košice

Active companies:

We will be happy to welcome you in this society…

 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o.
 • ASBIS SK spol.s r.o.
 • Bioinštitút s.r.o.
 • Bioinštitút plus s.r.o.
 • CI-servis, a.s.
 • EkoEfekt, s.r.o. Košice
 • Konex elektro s.r.o.
 • Steel Trans s.r.o.
 • Letecká agentúra Kolumbus spol. s r.o.
 • Cestovná kancelária Kolumbus spol. s r.o.
 • Vysokošpeciali­zovaný odborný ústav geriatrický sv.Lukáša v Košiciach
 • LB MINERALS, a.s.
 • OrtoPro s.r.o. Košice
 • INTERHOUSE Košice
 • T-SYSTEMS s.r.o
 • FALCK záchranná, a.s.
 • SWEP Slovakia, s.r.o.

Liquidated companies:

 • SK-GENEX, s.r.o. v likvidácii
 • 4 U, a.s., v likvidácii
 • CASA s.r.o. v likvidácii
 • AREA Impianti v likvidácii
 • ASSAX v likvidácii
 • Shalom v likvidácii
 • Starý prameň v lividácii
 • Excelsior v likvidácii

Partners

Image
Image
Image