Naše služby

Na základe praktických skúseností sme dospeli k názoru, že pre vykonanie
kvalitných služieb a dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov
je vhodné realizovať nasledovné postupy:

 • vstupný audit za účelom zistenia aktuálneho stavu dokumentov klienta,
 • návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie starostlivosti o dokumenty,
 • vypracovanie časového harmonogramu jednotlivých krokov realizácie,
 • informovanie príslušného štátneho archívu,
 • realizácia dohodnutých riešení,
 • poradenská a konzultačná činnosť pre klienta.

Využite naše balíky služieb

Image

Čo získate využitím našich služieb?

 • nové a bezpečné bývanie pre vaše dokumenty v našom špecializovanom centrálnom úložisku,
 • takto uvoľnené priestory môžte využiť pre ďalší rozvoj vašej hlavnej činnosti,
 • ušetríte náklady na pracné, časovo a finančne náročné budovanie registratúrneho strediska, nákup regálov a vybavenie týchto priestorov EPS, kamerovým a zabezpečovacím systémom,
 • nemusíte investovať drahé prostriedky do nákupu softwaru a hardwaru,
 • ušetríte mzdové náklady na pracovníkov, ktorí budú triediť, ukladať a skartovať dokumenty,
 • ušetríte čas študovaním rôznych nových vyhlášok, zákonov a komunikáciu s archívom preberáme na seba,
 • váš manažment sa môže sústrediť na vlastnú riadiacu prácu,
 • máte zabezpečený rýchly a flexibilný prístup k vašim dokumentom,
 • šetríme vám priestor, čas a peniaze.