O nás

Spoločnosť WESTTON, spol. s r. o. Košice, bola založená v roku 1999 za účelom poskytnúť klientom služby, ktoré vychádzajú zo súčasných trendov a reagujú na aktuálne požiadavky podnikateľského sektora.

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať rýchle, kvalitné a flexibilné služby v oblasti dlhodobej správy písomností, t.z. zlepšiť klientom prístup k informáciam, zvýšiť efektivitu a úspornosť ich spracovania a zaručiť im súlad s legislatívou. V našej spoločnosti sa riadime Etickým kódexom, ktorý nám pomáha v našom poslaní.

Našimi klientmiaktívne spoločnosti a inštitúcie pôsobiace na Slovensku, ako aj správcovia konkurzných podstát a likvidátori.

o-nas-2-tn.jpg

Správa registratúry (archivácia)

Existovala vždy, nevymyslela ju opozícia, ani koalícia. Neslúži len na to, aby za 200 rokov mali historici z čoho čerpať informácie, ale aj na to, aby ste vy a vaši zamestnanci mali nárok na riadny dôchodok.

Jedným z rysov charakterizujúcich rozvoj modernej spoločnosti je rýchlo stúpajúci objem písomnej dokumentácie. Udržať poriadok v dokumentoch nie je vôbec jednoduché a preto sa problematika správy dokumentov presťahovala od referentov do predstavenstiev a každý rozumne zmýšľajúci manažér vie, že starostlivosť o firemné dokumenty je minimálne tak dôležitá ako daňová, či úverová politika spoločnosti. Je to priamy dôsledok účinností zákonov, predpisov a v neposlednom rade uvedomenie si toho, že dokumenty sú miazgou vášho podnikania a ich strata resp. znehodnotenie by predstavovalo veľké riziko pre vašu spoločnosť v budúcnosti. Preto nasmerujte energiu, zdroje a odborné znalosti na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť a veci ohľadne starostlivosti o dokumenty, zverte nám.

Sme držiteľom medzinárodného certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009 a sme členom Asociácie správcov registratúry Slovenska.

Šetríme vám priestor, čas a peniaze.