Úložisko dokumentov

Na Vaše dokumenty denne číha hrozba v podobe prírodných živlov (povodeň, požiar), degradačných činiteľov (plesne, vlhkosť, hlodavce), hackerov, vírusov, zničenia a odcudzenia dát. Naša spoločnosť však robí všetko preto, aby boli akékoľvek hrozby pre Vaše dokumenty minimalizované.

Budovy, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti, sú vybavené stacionárnymi aj pojazdnými archívnymi regálmi, v novej časti budovy sa nachádza dvojpodlažný regálový systém a pre klientov je k dispozícii priestranná bádateľňa.

Technické zabezpečenie úložiska dokumentov

  • elektronický protipožiarny systém EPS
  • elektronický zabezpečovací systém EZS
  • poplachový systém na hlásenie narušenia EZS (PSN)
  • zabezpečenie priestorov proti krádeži inštaláciou kovových mreží
  • 24-hodinové napojenie na pult centrálnej ochrany Polície Slovenskej republiky
  • stacionárne práškové hasiace prístroje a hydranty
  • ročne sa realizuje revízia regálových systémov certifikovanou externou spoločnosťou
  • štvrťročne a ročne sa vykonáva prevádzková kontrola funkčnosti EPS a EZS certifikovanou externou spoločnosťou

Dokumenty