Shield

Šetríme váš priestor, čas aj peniaze

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať rýchle, kvalitné a flexibilné služby v oblasti dlhodobej správy písomností, teda zlepšiť klientom prístup k informáciám, zvýšiť efektivitu a úspornosť ich spracovania a zaručiť im súlad s legislatívou.

Naše služby

Sme schopní a odborne pripravení poskytnúť našim zákazníkom pomoc a odborné rady pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou dokumentov.

Služby

Úložisko dokumentov

Zabezpečte svoje dokumenty mimo sídla firmy – špecializujeme sa na dlhodobé a bezpečné uloženie dokumentov v našich budovách. Nebudujte finančne náročné registratúrne strediská, my Vám ponúkame lepšie a výhodnejšie riešenie v priestoroch, ktoré spĺňajú všetky potrebné podmienky na dlhodobú úschovu dokumentov.

Úložisko