Image decription
Vaše dokumenty vždy dostupné a v bezpečí
Poslaním našej spoločnosti je poskytovať rýchle, kvalitné a flexibilné služby v oblasti dlhodobej správy písomností, teda zlepšiť klientom prístup k informáciám, zvýšiť efektivitu a úspornosť ich spracovania a zaručiť im súlad s legislatívou.
Image decription
Naše služby
Sme schopní a odborne pripravení poskytnúť našim zákazníkom pomoc a odborné rady pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou dokumentov.
Image decription
Úložisko dokumentov
Sme schopní a odborne pripravení poskytnúť našim zákazníkom pomoc a odborné rady pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou dokumentov.
Partneri
Image decription
Image decription
OCHRANA osobných údajov
Služba zákazníkom
Kontakt
Ing. Zuzana Mackulínová
+421 55 677 1429
+421 905 458 205
westton@westton­.sk
Westton © 2021
made with