Image decription
Image decription
Úložiksko dokumentov
Na Vaše dokumenty denne číha hrozba v podobe prírodných živlov (povodeň, požiar), degradačných činiteľov (plesne, vlhkosť, hlodavce), hackerov, vírusov, zničenia a odcudzenia dát. Naša spoločnosť však robí všetko preto, aby boli akékoľvek hrozby pre Vaše dokumenty minimalizované. Budovy, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti, sú vybavené stacionárnymi aj pojazdnými archívnymi regálmi, v novej časti budovy sa nachádza dvojpodlažný regálový systém a pre klientov je k dispozícii priestranná bádateľňa.
Technické zabezpečenie úložiska dokumentov
Image decription
elektronický protipožiarny systém EPS
Image decription
elektronický zabezpečovací systém EZS
Image decription
poplachový systém na hlásenie narušenia EZS (PSN)
Image decription
zabezpečenie priestorov proti krádeži inštaláciou kovových mreží
Image decription
24-hodinové napojenie na pult centrálnej ochrany Polície Slovenskej republiky
Image decription
stacionárne práškové hasiace prístroje a hydranty
Image decription
ročne sa realizuje revízia regálových systémov certifikovanou externou spoločnosťou
Image decription
štvrťročne a ročne sa vykonáva prevádzková kontrola funkčnosti EPS a EZS certifikovanou externou spoločnosťou
Image decription
Image decription
Image decription
Image decription
Služba zákazníkom
Etický kódex
Kontakt
Ing. Zuzana Mackulínová
+421 55 677 1429
+421 905 458 205
westton@westton­.sk
Westton © 2021
made with
creatake-logo