Image decription
Image decription
O nás
Spoločnosť WESTTON, spol. s r. o. Košice, bola založená v roku 1999 za účelom poskytnúť klientom služby, ktoré vychádzajú zo súčasných trendov a reagujú na aktuálne požiadavky podnikateľského sektora. Zámerom našej spoločnosti je byť dlhodobo úspešným a konkurencie schopným dodávateľom činností a služieb pre zaistenie uspokojenia požiadaviek našich klientov, poskytovaním kvalitných a komplexných služieb v oblasti správy registratúrnych záznamov. Od roku 2005 sme držiteľom certifikátu kvality v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 a patríme medzi zakladajúcich členov Asociácie správcov registratúry.
V našej spoločnosti sa riadime Etickým kódexom.
Image decription
Westton cup
Naša spoločnosť organizovala 20 ročníkov populárneho futbalového turnaja osobností Westton Cup, ktorý sa každý rok konal v inom meste východného Slovenska. „Ak si predstavíte futbal, zábavu, pekné ženy a úspešných mužov v rovnakom čase a na jednom mieste, nemôže ísť o nič iné, len o ďalší ročník futbalového turnaja osobností Westton Cup“. Takto znel slogan tohto podujatia.
Image decription
Image decription
„Som presvedčený, že každý rok sa nám všetkým podarilo tento náš slogan naplniť a vyjadrujem srdečnú vďaku všetkým, ktorí počas tých 20.tich ročníkov akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu“, povedal Miro Mackulín. Nikdy sme nezabudli ani na charitatívny a dobročinný rozmer tohto podujatia a každý jeden ročník sme finančne podporili zdravotne postihnutých alebo mladých a nádejných športovcov.
Image decription
Služba zákazníkom
Etický kódex
Kontakt
Ing. Zuzana Mackulínová
+421 55 677 1429
+421 905 458 205
westton@westton­.sk
Westton © 2021
made with
creatake-logo