Image decription
Image decription
Naše služby
Medzi hlavné služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť patrí:
Image decription
Prevoz a spracovanie dokumentov
Image decription
Dlhodobé uloženie dokumentov
Image decription
Vyhľadávanie dokumentov
Image decription
Doručovanie dokumentov
Image decription
Vyraďovanie dokumentov a skartácia
Image decription
Image decription
Prevoz a spracovanie dokumentov
– je súbor činností, ktorých cieľom je prevzatie a prevoz dokumentov od zákazníka a ich následné pretriedenie a uloženie v centrálnom úložisku dokumentov, v zmysle registratúrneho plánu. Súčasťou tohto procesu je aj evidencia všetkých dokumentov zákazníka v archivačnom softvéri aj s lokačným prehľadom
Image decription
DLHODOBÉ ULOŽENIE DOKUMENTOV
– Vaše dokumenty budú počas potrebnej doby uložené v našich zabezpečených priestoroch. Voľné uloženie v šanónoch alebo uloženie dokladov v archivačných škatuliach volíme z čo najefektívnejšieho pohľadu prípadne podľa priania zákazníka
Image decription
VYHĽADÁVANIE DOKUMENTOV
– na základe požiadavky zákazníka zabezpečujeme fyzické vyhľadanie dokumentov. Túto službu poskytujeme v pracovných dňoch do 24 hodín od prijatia požiadavky zákazníka, v prípade neodkladnej potreby dokumentu sme schopní túto službu zabezpečiť do 2 hodín.
Image decription
DORUČOVANIE DOKUMENTOV
– Vaše dokumenty získate bez toho, aby ste opustili svoju kanceláriu. Vyžiadané dokumenty Vám doručíme osobne vlastnými dopravnými prostriedkami, v prípade ak požadujete doručenie požadovaného dokumentu v elektronickej podobe, používame šifrované emaily.
Image decription
VYRAĎOVANIE DOKUMENTOV A SKARTÁCIA
– podľa požiadaviek zákazníka realizujeme v osobnom prostredí právnickej osoby v Elektronickom archíve Slovenska vyraďovacie konania, vrátane zastupovania zákazníka na MVSR, pre všetky dokumenty, ktorým uplynula lehota uloženia a zabezpečujeme aj následnú skartáciu vyradených dokumentov bez znaku hodnoty „A“.
Na základe našich poznatkov a praktických skúseností sme dospeli k názoru, že za účelom poskytovania kvalitných služieb a dosiahnutia spokojnosti našich zákazníkov, je vhodné realizovať nasledovné postupy:
Image decription
vykonanie krátkeho vstupného auditu za účelom zistenia aktuálneho stavu návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie starostlivosti o dokumenty s prihliadnutím na individuálne potreby každého zákazníka,
Image decription
vypracovanie predbežného časového harmonogramu jednotlivých krokov realizácie,
Image decription
informovanie príslušného štátneho archívu,
Image decription
realizácia dohodnutých riešení,
Image decription
bezplatná poradenská a konzultačná činnosť pre zákazníka počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
Čo získate
Image decription
nové a bezpečné bývanie pre vaše dokumenty v našom špecializovanom centrálnom úložisku
Image decription
takto uvoľnené priestory môžete využiť pre ďalší rozvoj vašej hlavnej činnosti,
Image decription
ušetríte náklady na prácne, časovo a finančne náročné budovanie registratúrneho strediska, nákup regálov a vybavenie týchto priestorov EPS, kamerovým a zabezpečovacím systémom,
Image decription
nemusíte investovať drahé prostriedky do nákupu softwaru a hardwaru,
Image decription
ušetríte čas študovaním rôznych nových vyhlášok, zákonov
Image decription
komunikáciu s archívom preberáme na seba,
Image decription
váš manažment sa môže sústrediť na vlastnú riadiacu prácu,
Image decription
máte zabezpečený rýchly a flexibilný prístup k vašim dokumentom,
Image decription
šetríme vám priestor, čas a peniaze.
Služba zákazníkom
Etický kódex
Kontakt
Ing. Zuzana Mackulínová
+421 55 677 1429
+421 905 458 205
westton@westton­.sk
Westton © 2021
made with
creatake-logo